photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
Kwaliteit
De Praktijk van SHREE Fysio, is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Deze beroepsorganisatie zorgt onder andere voor de kwaliteitswaarborg. Fysiotherapeuten die geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het KNGF moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Ingeschreven staan in het BIG-register van het Ministerie van VWS. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de wet BIG, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen een fysiotherapeut die in het register is ingeschreven, mag deze door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde fysiotherapeut is hiermee voor iedereen herkenbaar.
  • Deelnemen aan een klachtenregeling. De praktijk van SHREEE Fysio staat ingeschreven bij de klachtenregeling van het KNGF
  • Verplichte scholing volgen.
  • Studiepunten halen door na- en bijscholing.
  • Werken conform de KNGF-richtlijnen.
  • Hanteren ven een kwaliteitsdeelsysteem.
  • Voldoende werkervaring hebben.
TARIEVEN    
  Tarief per 2022
Reguliere zitting fysiotherapie         49,50
Exta lange zitting fysiotherapie                 62,00
Reguliere zitting fysiotherapie aan huis                  62,00
Screening         24,00
Intake en onderzoek na screening         62,00
Intake en onderzoek na verwijzing         62,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis         75,00
Dry Needling zitting         62,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek         75,00 
Inrichtingstoeslag         19,50
Administratiekosten bij factuur herinering         25,00
Aanmaningskosten         37,50
Extra Service    
Medical Taping aanbrengen         25,00
Rol meical tape         25,00
De bovenstaande tarieven zijn alleen van toepassing indien u niet aanvullend of onvoldoende aanvullend verzekert bent, alle prijzen zijn inclusief BTW.

Indien u verhinderd bent, voor de afspraak en u deze niet 24 uur van te voren afzegd, wordt deze in rekening gebracht.
Welkom  Shree Fysio  Kwaliteit  Contact  Fotos
Alle rechten voorbehouden © 2013-2014, Shree Fysiotherapie. Ontwerp & Design door Softzenia Technologies