photo #1
photo #2
photo #3
photo #4
SHREE Fysio

SHREE Fysio is gespecialiseerd in:

 
• Algemene Fysiotherapie
• Parkinson
• Neurologie (Niet Aangeboren Hersenletsel)
• COPD
• Hart en Vaatziekte
• Frozen Shoulder
• Medische Sport
• Medical Taping
• Trigger Point Therapy
• Dry Needling
• Mobilisatie Technique
• Shockwavetherapie of Extracorporeal Shock wave therapie ( ESWT).

  De fysiotherapeut van SHREE Fysio

Shweta Manocha

Wanneer of bij wat gaat u naar de fysiotherapeut :
De fysiotherapeut van SHREE Fysio behandeld u onder andere voor het volgende;
 
• Revalidatie na een breuk of een operatie (een nieuwe heup, knie of schouder).
• Met therapie bij neurologische aandoeningen, zoals Parkinson, MS, Beroerte, Hernia en Whiplash, etc.
• Bij COPD , Hart en Vaat ziekte.
• Verbeteren van conditie en kracht na ontslag uit het ziekenhuis.
• Bij sport blessures.
• Pijn en stijfheid klachten zoals Rug en nek pijn, etc. .
• Bij migraine en duizeligheid klachten.
• Artrose en Reuma.
Wat biedt SHREE Fysio uw extra :  
• Behandeling aan huis
• Fysio Technieken, zoals Shockwavetherapie, Spierstimulatie, Tecartherapie, Frequente elektrogolven en Ultra geluidtherapie
 
SHREE SPECIALISATIES  
Wat is Fysiotherapie ?  
Fysiotherapie houdt zich bezig met het bewegend functioneren van de mens. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt patiënten met klachten van houding en/of beweging. En de gevolgen van deze klachten voor de dagelijkse activiteiten.

Waarom fysiotherapie?

Het doel van de fysiotherapie is dat u weer zo optimaal mogelijk functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont en werkt. De behandeling richt zich niet op de aandoening, maar op de gevolgen van de aandoening voor uw houding en beweging. De fysiotherapeut probeert uw herstel te bevorderen en begeleidt u bij het:
• verbeteren van lichamelijke functies, zoals kracht en coördinatie
• leren omgaan met mogelijke beperkingen.
 
Wanneer of bij wat gaat u naar de fysiotherapeut ?  
• Revalidatie na een breuk of een operatie (een nieuwe heup, knie of schouder).
• Met therapie bij neurologische aandoeningen, zoals Parkinson, MS, Beroerte, Hernia en Whiplash, etc.
• Bij COPD , Hart en Vaat ziekte.
• Verbeteren van conditie en kracht na ontslag uit het ziekenhuis.
• Bij sport blessures.
• Pijn en stijfheid klachten zoals Rug en nek pijn, etc. .
• Bij migraine en duizeligheid klachten.
• Artrose en Reuma.
Parkinson  
De zorgverleners die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met op de ziekte van Parkinson lijkende aandoeningen (atypische parkinsonsonismen). De ParkinsonNet zorgverleners werken onderling nauw samen en werken ook samen met bijvoorbeeld parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. ParkinsonNet zorgverleners werken goed verspreid over een regio en moeten ook in staat zijn om patiënten aan huis te behandelen. Zo kunnen patiënten aan huis of dichtbij huis een goede behandeling krijgen. Bij de Praktijk van SHREE Fysio is de therapeut aangesloten bij ParkinsonNet.
COPD  
Bewegen is gezond, juist voor mensen met COPD. Door lichaamsbeweging verbetert u uw uithoudingsvermogen. De spieren waarmee u adem haalt worden sterker en uw benauwdheid vermindert. En u herstelt sneller van een griep of verkoudheid. Als u voldoende beweegt, blijft u op latere leeftijd langer zelfstandig.
Hart en Vaatziekte  
Iedereen die hulp nodig heeft bij het herstellen van een hartaandoening of -operatie komt in aanmerking voor hartrevalidatie.
Het totale programma is heel breed:
 
• u werkt aan uw conditie en krijgt weer vertrouwen in uw lichaam
• u leert omgaan met beperkingen
• u leert wat een gezonde leefstijl inhoudt
• u leert omgaan met angst en ongerustheid u krijgt tips om uw oude leven zo goed mogelijk op te pakken
Medische Sport  
Een anemnese inspectie gaat aan alle behandelingen vooraf. Deze bestaat o.a. uit bloeddruk opmeten, conditie testen, informatie verschaffen en een indruk krijgen over de totale gezondheidstoestand van de cliënt op dat moment.

Eventuele klachten worden direct gesignaleerd en kunnen daardoor efficiënt worden aangepakt.

Na het verzamelen van alle benodigde gegevens wordt het behandelschema opgemaakt. Dat kan specifiek gaan over het doel van de behandeling, maar ook over medisch advies en advies voor aanpassing dagelijkse activiteiten. In de behandeling zit ook advies en oefeningen op locatie, bv tijdens de werktijd en in het huishouden.
Medical Taping  
De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.

De achtergrond gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de

bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven. Voortbouwend op deze gedachte, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kon ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstel proces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren.


Trigger Point Therapie  
Wat is (Myofasciale) Triggerpoint? Dit is een Spierverharding Een spierverharding is een pijnlijke plek in een spier, die naast lokale drukpijn, ook vaak de door u herkenbare pijn op afstand kan veroorzaken. Dat is de reden dat u de pijn op een andere plaats voelt dan waar wij de oorzaak van deze pijn vaststellen. pijn ter plekke in een spier met of zonder uitstraling.
De spierverhardingen kunnen ontstaan door:  
• acuut; door een verkeerde beweging of een ongeluk
• chronisch; door een langdurig verkeerde houding of overbelasting
• langdurig overbelasting
• beschadiging van weefsel zoals bij een meniscus of een hernia
• na immobilisatie bijvoorbeeld gipsverband
• psychologische factoren; stress, depressie, onrust en vermoeidheid
• dragen van strakke kleding of riem, dragen van een rugzak
Spierverhardingen kunnen zich uiten in:  
• pijn ter plekke in een spier met of zonder uitstraling
• bewegingsbeperkingen en /of stijfheid
• verminderde spierkracht in de spier
• pijnklachten en pijnontwijkend gedrag
• reacties zoals duizeligheid, licht in het hoofd en wazig zien.
 
Dry Needling  
Dry needling is een behandeltechniek waarbij met een acupunctuurnaald een spierknoop wordt aangeprikt. De naam verwijst naar het prikken met een droge niet holle naald. (er wordt geen vloeistof ingebracht, zoals bij een injectienaald). Voor Dry Needling wordt 1 naald gebruikt, waarmee kortdurend de spier wordt behandeld. Dry Needling werkt direct in op de spieren en is hiermee een spierbehandeling. De fysiotherapeut zal allereerst door een gesprek en gericht onderzoek uw klachten analyseren. Daarna worden de spieren die mogelijk de pijn veroorzaken, nader onderzocht. Specifiek wordt gezocht naar triggerpoints. De triggerpoint is door de behandelaar door middel van druk te geven (palpatie) op de spiervezel te voelen. Bij deze palpatie kan een uitstralende pijn gevoeld worden op andere plekken in het lichaam. Zo kan iemand - bij het palperen van een triggerpoint in de schouderspier - plots pijn voelen in het gezicht. De behandeling is gericht op het deactiveren van de triggerpoints.
Bij welke klachten wordt dry needling gebruikt?  
• pijn/stijfheid in een spier.
• uitstralende pijn (pijn voelbaar op een andere plaats dan waar er weefselschade is).
• verminderde kracht in de betrokken spier(en).
• onverklaarbare kies- en/of tandpijn.
• pijn in het gezicht.
• hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen en/of oogklachten.
Mobilisatie Technique  
SHREE Fysio werkt met twee verschillende mobilisatie technieken en combineerd deze ook samen waar nodig is.

De twee technieken zijn het Maitland Concept en het Mulligan Concept. Hier onder vind u van beide technieken een korte uitleg.

Mobilisatie technieken, volgens het Maitland concept.
De behandeling vindt overwegend plaats door het passief bewegen van gewrichten, spieren en zenuwstructuren. Afhankelijk van het doel van de behandeling, namelijk pijndemping of vermindering van stijfheid, zal de beweging in een bepaalde graad en ritme worden gegeven. Meestal wordt de behandeling oscillerend (in kleine snelle ritmische bewegingen) uitgevoerd, soms via aanhoudende rek.

Mocht deze zogenaamde mobilisatie onvoldoende effect geven, dan kan een manipulatie het logische gevolg zijn. Hierbij wordt dan vaak een knakkend gevoel/geluid waargenomen.

Mobilisatie technieken, volgens het Mulligan Concept.
Mobilisatie met beweging :
Een veilige en effectieve manier van mobiliseren voor alle fysiotherapeuten (100% pijnvrij behandelen).
Het Mulligan Concept is een logische stap in de ontwikkeling van de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat. Door de twee behandelwijze te combineren die in de fysio-en manuele therapie werden gebruikt. Dit gaat om de passieve technieken en het stimuleren van ede patient in een meer actieve behandelwijze.


Extra’ s van SHREE Fysio
Fysio Technieken

Frequente elektrogolven therapie :
 
Bij het interferentie apparaat dringen midden frequente elektrogolven door tot uw autonome zenuwstelsel.
De effecten hier van zijn:
• pijndemping
• circulatiebevordering
• oedeemresorptie
• activerende en sederende effecten
Ultrageluid therapie :  
Bij ultra geluidtherapie dringen hoogfrequente geluidsgolven door in uw lichaam tot in de ruimte tussen de lichaamscellen.
Hierdoor worden afvalstoffen tussen de cellen verwijderd en kunnen de cellen weer beter stoffen opnemen.
Ultra geluidtherapie wordt gebruikt bij:
• zwellingen en (acute-) ontstekingen
• hematomen ofwel bloeduitstortinge

Welkom  Shree Fysio  Kwaliteit  Contact  Fotos
Alle rechten voorbehouden © 2013-2014, Shree Fysiotherapie. Ontwerp & Design door Softzenia Technologies